Hydrauliska tillbehör

HYDRAULSYSTEM 4405

För lyftbord som måste köras i kontinuerlig drift, med många starter för upprörelsen.
Detta system är däremot ej heltätt eftersom det jobbar med slidventil.

HYDRAULSYSTEM 4440

För lyftbord som måste köras i kontinuerlig drift, med många starter för upprörelsen.
Detta system är utrustat med elektrisk backventil.

HYDRAULSYSTEM 4439

För lyftbord som måste köras i dubbelverkande utförande, exempelvis
vid för låg sänklast. Dessa lyftbord måste även utrustas med dubbelverkande hydraulcylindrar.

HYDRAULSYSTEM 4441

För lyftbord som måste köras i dubbelverkande utförande, exempelvis vid för låg sänklast. Dessa lyftbord måste även utrustas med dubbelverkande hydraulcylindrar.
Detta system har även ventil för kontinuerlig drift på elmotorn.

HYDRAULSYSTEM 4434

För lyftbord med två hastigheter på lyftrörelsen.
Den högre hastigheten är fast och den lägre är justerbar.

HYDRAULSYSTEM 3323

För lyftbord med två hastigheter på sänkrörelsen. Bägge hastigheterna är individuellt justerbara.

HYDRAULSYSTEM 3318

Centralhydraulsystem i enkelt utförande, lyftborden kan enbart köras i en riktning samtidigt.